Privacy Wet
Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.
Uw gegevens zijn absoluut veilig en worden NOOIT aan derden verkocht!

Privacy verantwoordelijke / Data Privacy Officer Vragen? Opmerkingen?

Neem contact op met : info@vanviegenfd.nl

Over ons

Van Viegen Financiële Dienstverlening B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:

Van Viegen Financiële Dienstverlening B.V. – Nieuweweg 37 – 3901 BD Veenendaal – BTW nummer 8144.35.415.B.01 – KvK nummer 30205733

Wat zijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bij Van Viegen Financiële Dienstverlening B.V.. Hieronder geven wij een zo volledige opsomming van hoe Van Viegen Financiële Dienstverlening B.V. persoonsgegevens verzamelt en opslaat, en waarom.

Wat zijn persoonsgegevens? Ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert. Ook uw zakelijk mailadres of een IP adres. Daarom gelden de privacy regels voor zowel bedrijven als consumenten.

Welke gegevens verzamel wij?

Wanneer u online het contactformulier invult, of contact opneemt via e-mail, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • website;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats;
 • BTW nummer
 • bankrekeningnummer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam en e-mailadres gebruiken wij voor het verzenden van nieuwtjes en nieuwsbrieven We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via ons contact- of offerteformulieren. Wij voegen nooit zelf uw emailadres toe aan een mailinglijst!
 • Wanneer u het contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.
 • Uw naam, emailadres en fysieke adres gebruiken wij voor het maken van facturen als u een produkt van de website aankoopt.

Door de gegevens te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Varia

Er zijn nog enkele bedrijven die mogelijk toegang hebben tot uw gegevens waaronder de webhost en virtuele assistent. Met deze mensen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat duidelijk is hoe zij uw gegevens beschermen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

In ’t kort, zowel wij als mijn providers stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens veilig te houden.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies

Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind u hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind u hier.

Google Analytics
Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social media
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met u te delen:

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Van Viegen Financiële Dienstverlening B.V.. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Wanneer u u uitschrijft voor mails, wordt u op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijft u nog maximaal een jaar in het systeem tot wij de uitschrijflijst volledig verwijderen.
 • Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Meldplicht datalekken

Van Viegen Financiële Dienstverlening B.V. kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden wij dat bij de Authoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, moeten wij ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@vanviegenfd.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.