Van Viegen Financiële Dienstverlening B.V.

Jaarrekening

Een jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Dit overzicht bestaat uit een balans, een resultatenrekening, een toelichting op deze onderdelen, het kasstroomoverzicht en in sommige gevallen een accountants verklaring.

U bent verplicht om de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen hoeven geen jaarrekening te deponeren.

Wat staat er in een jaarrekening?

De jaarrekening bestaat minimaal uit drie hoofdzaken:

  1. Balans
  2. Resultatenrekening en een kasstroomoverzicht
  3. Toelichting vanuit het bestuur of directie op bovenstaande punten

In de meeste gevallen dienen de bovenstaande punten aangevuld te worden met een accountantsverklaring. Soms zijn er ook aanvullende zaken verplicht. Welke zaken dat zijn staan op de website van de Kamer van Koophandel. Daar staat precies vermeld wat er allemaal precies in de jaarrekeningen moet worden opgenomen.

In het algemeen: hoe groter uw bedrijf, hoe meer onderdelen uw jaarrekening bevat. Een uitgebreide toelichting en een jaarverslag zijn niet verplicht bij kleine ondernemingen, maar wel bij middelgrote en grote bedrijven. En voor rechtspersonen als de BV of NV is een controle in de vorm van een accountantsverklaring verplicht.

Van Viegen Financiële Dienstverlening B.V. stelt uw jaarrekening op

Een jaarrekening kan en mag u zeker zelf opstellen. De verplichte accountantsverklaring betekent dan alleen dat de jaarrekening is goedgekeurd door een accountant. Ook bij een besloten vennootschap kunt u hem dus wel zelf opstellen, als u deze maar laat controleren. Maar wanneer u de expertise niet in huis hebt, kunt u het natuurlijk ook uitbesteden aan Van Viegen Financiële Dienstverlening B.V.

Contact

Bobinestraat 7-14
3903 KE Veenendaal

Telefoon: 0318 50 90 53

E-mail: info@vanviegenfd.nl

Website: www.vanviegenfd.nl

KvK nr.: 30205733